-°C
    • Հեռ.՝ +374 287 2 20 50, +374 91 40 26 15, +374 93 40 26 15

Սոցիալական փաթեթ

«Վերոնա» հանգստյան տանը Ձեր հանգիստը կարող եք կազմակերպել նաև՝ ծառայություններից օգտվելով սոցիալական փաթեթի միջոցով:
Սոցիալական փաթեթը գործում է ՀՀ կառավարության կողմից 2012թ-ի դեկտեմբերի 27-ին թիվ 1691-Ն որոշման համաձայն:
Սոցիալական փաթեթից օգտվելու մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ